...

On-line

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług on-line

KONSULTACJA TELEMEDYCZNA​

Konsultacja telemedyczna polega na świadczeniu porad medycznych na odległość, w formie videokonsultacji. Podczas rozmowy rozmówcy, czyli pacjent i lekarz widzą się. Jest to sprawdzona forma kontaktu, która buduje poczucie bezpieczeństwa w czasie konsultacji. Co więcej, istnieje możliwość przesłania lekarzowi wyników badania w czasie rzeczywistym, a także zaprezentowania danych dolegliwości. Taki sposób kontaktu w dużym stopniu zastępuje badanie fizykalne w gabinecie.

Korzystając z videokonsultacji możemy zrealizować większość usług diagnostycznych, które do tej pory były wykonywane w placówce. Porad medycznych online udzielają specjaliści na co dzień pracujący w naszej przychodni. Ten sposób kontaktu z pacjentami pozwala nam na szybkie udzielenie pomocy pacjentom. Videokonsultacja nie wymaga stania w długich kolejkach ani często dalekiego dojazdu. Jest to bezpieczna forma kontaktu wiążąca się z oszczędnością czasu. Co więcej, ze względu na to, że konsultacja telemedyczna odbywa się w domu pacjenta, jest też w wielu przypadkach bardziej komfortowa. Porada telemedyczna może być udzielona w ramach wizyty prywatnej oraz abonamentów medycznych.

Konsultacje telemedyczne w naszej klinice prowadzone są przez lekarzy następujących specjalizacji: internistę, pediatrę, alergologa, kardiologa, ginekologa, urologa i onkologa. Lekarze w ramach porady telemedycznej, czyli videokonsultacji przedstawią pacjentowi rzetelną diagnozę oraz przedstawią dalsze postępowanie w danym przypadku. Zapewniamy, że konsultacja telefoniczna lub konsultacja online jest rzetelną formą kontaktu ze specjalistą. Aż 80% pacjentów otrzymuje rozwiązanie swojego problemu podczas pierwszej konsultacji telemedycznej, dzięki czemu osobiste wizyty nie są konieczne. Nasi lekarze podkreślają przy tym, że nie każdy przypadek zostanie rozwiązany drogą online, lecz jest to bardzo dobre uzupełnienie standardowych wizyt.